Dotacje

"WDROŻENIE LINII TECHNOLOGICZNEJ PRODUKCJI SEGMENTÓW DIAMENTOWYCH O WIELOWARSTWOWEJ BUDOWIE W JTS DIAMOND S.C."

- Całkowita wartość Projektu 876 990,00 zł
- Wartość dofinansowania 285 200,00 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup maszyn i urządzeń tworzących linię technologiczną, dzięki której było możliwe wdrożenie produkcji segmentów diamentowych o budowie wielowarstwowej na bazie nowatorskiej technologii opracowanej przez Wnioskodawcę.